Klauzula informacyjna | Wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny gruntów do wykupu w celu ochrony ostoi płazów z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej UE w otulinie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego, w sąsiedztwie Parku Cichociemnych w Dzielnicy Ursynów.