Załącznik nr 3 do zapytania – mapa z oznaczonym terenem prac | Wykonanie zadania „Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Praskim w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy”