załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | Dostawa środków czystości, produktów toaletowych i sprzętu do utrzymania czystości w roku 2020 na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.