morskie oko | Wykonanie projektu, dostawę i montaż parku do ćwiczeń, które będą zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy na terenie parku Morskie Oko