SZZW_Konica18070213550 | Wykonanie projektu, dostawę i montaż 5 sztuk warszawskich mebli sportowych, które będą zlokalizowane na terenie m. st. Warszawy