Ogrodnik Dzielnicowy | Wykonanie koszulek promocyjnych dla Zarządu Zieleni m. st. Warszawy