zał. nr 8 do zapytania – oświadczenie Wykonawcy | Wykonanie jednorazowego umycia rzeźb i elementów małej architektury na terenie parków (w tym zabytkowych) w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.