zał. nr 4 do zamówienia | Wykonanie instalacji z kolorowych roślin związanej z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości prez Polskę w 1918 roku, na skarpie na terenie zieleńca położonego pomiędzy ul. Nowy Przjazd i Al. Solidarności – przy pomniku NIKe na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Forma zparojektuj i wykonaj według Księgi znaku Warszawa Stolica Wolności 1918-2018.