załącznik nr 3 – wykaz lokalizacji | Wykonanie, dostawa i montaż budek dla ptaków – jerzyków na terenie dzielnicy Żoliborz