Załącznik nr 2 – rysunek obrazujący wykończenie kosza | Wykonanie, dostarczenie i ustawienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w międzywalu rzeki Wisły, w granicach m.st. Warszawy 130 szt. betonowych koszy z wkładem z blachy ocynkowanej o pojemności 70 l.