Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części drogi przywałowej oraz wejść/zejść wałowych 11 latarniami solarnymi typu LED, usytuowanymi przy stopie skarpy wału Rajszewskiego od strony odpowietrznej, na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy