ZZW_Konica458_6_Kkwiecien_2021-10-20_13-30-29-759_0001 | Wykonanie diagnozy potrzeb oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i uruchomienie nowej strony internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, która zastąpi stronę aktualnie dostępną pod adresem www.zzw.waw.pl