Zapytanie ofertowe_wykonanie diagnozy lokalnej dot.potrzeb mieszkańców oraz kupców wobec części handlowej położonej na terenie nad tunelem POW | Wykonanie diagnozy lokalnej dot. potrzeb mieszkańców oraz kupców wobec części handlowej położonej na terenie na tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy w związku z inwestycją „Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”