Załącznik nr 1 do OPZ – Zakres Prac | Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na terenach wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy