rozstrzygnięcie | Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w realizacji projektu edukacji przyrodniczej poprzez organizację cyklu spacerów przyrodniczych oraz wydarzeń towarzyszących