Kosztorys ofertowy – współpraca z ROD | Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, których celem jest udostępnianie mieszkańcom Warszawy terenów ogrodów działkowych oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy interesariuszami procesu w tym w szczególności mieszkankami/mieszkańcami, zarządami ogrodów, Polskim Związkiem Działkowym, działkowcami i władzami dzielnic Warszawy.