Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
13 marca 2019 | Postępowanie 75/WZP/2019

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, których celem jest udostępnianie mieszkańcom Warszawy terenów ogrodów działkowych oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy interesariuszami procesu w tym w szczególności mieszkankami/mieszkańcami, zarządami ogrodów, Polskim Związkiem Działkowym, działkowcami i władzami dzielnic Warszawy.

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Kosztorys ofertowy
Newsletter
Share