Załącznik nr 2 – wzór uowy 13.02.2020 | Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Białołęka nad Kanałem Żerańskim – /działki ewid. nr 3/5, nr 8/2, 8/1, nr 40, nr 7, nr 10/2, nr 10/1, nr 42, nr 11, nr 12, nr 43, nr 3/4, część działki nr 22 z obrębu 40611 oraz 10/3, nr 12 z obrębu 40610/- łączna pow. 9,61 ha/ w Warszawie.