Załącznik nr 1 | Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy