PROTOKÓŁ_9_WZP_2021 | Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy