Protokół 382WZP2020 | Przeprowadzenie kompleksowej ekspertyzy technicznej budynku bosmanaty zlokalizowanego przy ul. Solec 8 w Warszawie, pod kątem możliwości jedo przebudowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej obiektu