Załącznik nr 2 do ZP 266_WZP_2018 | Uporządkowanie zieleni na terenie działek nr: 3/5; 8/1; 17 z obbu 1-08-01 oraz 14/4 z obrębu 1-01-27 wraz z wykonaniem prac geodezyjnych