Zapytanie ofertowe | Sprzedaż detektora 4-gazowego (O2, CO, H2S, CH4) wraz z osprzętem tj. : zestaw ładująco-zasilający, pompka zewnętrzna.