Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty | Rozbiórka, transport i utylizacji elementów barki zlokalizowanej na wschodnim nabrzeżu Portu Czerniakowskiego