Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przemiotu zamówienia | Remont 69 szt., ławek parkowych wokół fontanny znajdującej się w Parku Pole Mokotowskie im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie