Zapytanie ofertowe | Realizacja prac ogrodniczo-porządkowych na terenie parku wokół Stawu Służewieckiego w Warszawie /obszar 5,88 ha/