Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego mapa | Realizacja prac ogrodniczo-porządkowych na terenie parku wokół Stawu Służewieckiego w Warszawie /obszar 5,88 ha/