załącznik nr 4 do zapytania- wzór umowy | Realizacja prac ogrodniczo-porządkowych na terenie parku wokół Stawu Służewieckiego w Warszawie /obszar 5,88 ha/ – ponowne