ZZW_Konica458_7_kkaluska_2020-11-30_09-05-37-597_0001 | Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych zajęć edukacyjnych w 5 wskazanych przez Zamawiającego przedszkolach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, będących laureatami II edycji konkursu zorganizowanego przez Zamawiającego, pn.: „Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli”