Protokol_postepowanie160_WZP_2018 | Przygotowanie wytycznych oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb interesariuszy w celu ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego oraz na terenie Parku Cichociemnych