Protokół z postępowania | Zakup 5 szt. kontenerów typu morskiego wraz z dostawą i rozładunkiem.