Załącznik nr 3 do umowy- oferta wykonawcy | Dostawa i montaż ławek parkowych typu warszawskiego wraz z oznakowaniem graficznym.