Załącznik nr 2 do umowy- lokalizacja | Dostawa i montaż ławek parkowych typu warszawskiego wraz z oznakowaniem graficznym.