Załącznik nr 1 do zapytania- wzór_umowy | Dostawa i montaż ławek parkowych typu warszawskiego wraz z oznakowaniem graficznym.