Załącznik nr 1 do umowy-opz | Dostawa i montaż ławek parkowych typu warszawskiego wraz z oznakowaniem graficznym.