ZAPYTANIE OFERTOWE 15.11.19 | Konserwacja zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem