zał 3 lokalizacja skrzyń cz.1 | Konserwacja zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem