zał 2 warunki techniczne | Konserwacja zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem