Załącznik nr 3 formularz ofertowy | Bezgotówkowy zakup paliwa w 2020 r.