Protokół_368A_WZP_2019 | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznej zlokalizowanej w Parku G. Dreszera w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.