Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
11 sierpnia 2020 | 201/WZP/2020

Realizacja zadania pn.: „Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wykaz obiektów
  4. Projekt umowy
  5. Komunikat
  6. Protokół z postępowania
Newsletter
Share