ZZW_Konica458_6_Kkwiecien_2019-07-22_12-25-39-604_0001 | Przeprowadzenie działań włączających mieszkańców Starej Pragi w proces modernizacji skweru między ul. Jagiellońską i ul. Kępną, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego terenu skweru Jagiellońska/Kępna w Dzielnicy Praga Północ