Zapytanie ofertowe | Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe polegające na usunięciu roślinności poprzez wypas owiec i kóz na terenie wyspy na Golędzinowie (powierzchnia 5,4 ha)