zał nr 3 do zapytania – kosztorys ofertowy | PROWADZENIE USŁUG, POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU PRAC OGRODNICZO-PORZĄDKOWYCH W PARKU UJAZDOWSKIM W WARSZAWIE