zał nr 1 do zapytania – wzór umowy | PROWADZENIE USŁUG, POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU PRAC OGRODNICZO-PORZĄDKOWYCH W PARKU UJAZDOWSKIM W WARSZAWIE