załącznik nr 1 | Prace rozbiórkowe i zabezpieczające na terenie parku Pole Mokotowskie w Warszawie, wchodzące w zakres Projektu „Rozwój i uporządkowanie…