SKAN PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA 105A.WZP.2018 | Prace polegające na dostosowaniu obszaru plaży Białołęckiej umożliwiające wodowanie kajaków na rzece Wiśle