SZZW_Konica18051511521 | Posadzenie i pielęgnacja 174 szt. drzew