rozstrzygniecie stoisko | Organizacja wraz z obsługą stoiska edukacyjno-promocyjnego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy podczas imprezy plenerowej pt. „Warszawa – Stolica Europy”