ZZW_Konica458_5_kbabicki_2019-05-07_08-40-02-976_0001 | Organizacja cateringu na spotkania konsultacyjne, informacyjne organizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy